EZONE Xi 100 LITE - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 1250 ש"ח
מחיר השקה: 999 ש"ח
פרטים נוספים על המחבט
לחץ להגדלה

 
 

EZONE Xi 100  - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 1250 ש"ח
מחיר השקה: 999 ש"ח

פרטים נוספים על המחבט
לחץ להגדלה

  +EZONE Xi TEAM - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 800 ש"ח
מחיר השקה: 649 ש"ח
לחץ להגדלה

 

EZONE Xi 107 - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 1250 ש"ח
מחיר השקה: 999 ש"ח
פרטים נוספים על המחבט
לחץ להגדלה
  EZONE Xi TEAM - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 800 ש"ח
מחיר השקה: 599 ש"ח
פרטים נוספים על המחבט
לחץ להגדלהEZONE Xi POWER - קיים במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 650 ש"ח
מחיר השקה: 549 ש"ח
  
EZONE Xi RALLY - חסר במלאי
מחיר מומלץ לצרכן: 600 ש"ח
מחיר השקה: 499 ש"ח
פרטים נוספים על המחבט
לחץ להגדלה

Maria Krilenko, Russia
Ezone Xi 98