Yonex NANORAY 900

תסדרת מחבטי NANORAY:
הסדרה החדשה של יונקס המאופיינת בראש מחבט קל והמאפשרת הנפה מהירה ויציבה של המחבט, וחבטת החזרה חזקה המאלצת את היריב לחלקו האחורי של המגרש במהירות יוצאת דופן.

כולל כיסוי מחבט מלא.

ספציפיקציות:
רמה: מתקדמים / מקצועי
סגנון: כללי
גמישות: קשיח
משקל: 4G
ידית: 3U
איזון: ראש מחבט קל (Head light)
ראש המחבט:  H.T. Graphite, H.M. Graphite, NANOMETRIC, SUPER HMGl
מוט: H.M. Graphite, X-FULLERENE, Ultra PEF


מחיר850 ש"ח 
         749 ש"ח